Pakistan International Container Terminal (PICT)

19 September 2017

Name Voyage Agent VIR No. ATA ETA
KMTC DUBAI 1705E KMT KAPE-0387-16082017 20-Aug-17 20-Aug-17
NORTHERN DEPENDANT 020W WHL KAPE-0381-12082017 22-Aug-17 21-Aug-17
KOTA KARIM 139 PIL KAPE-0388-17082017 23-Aug-17 23-Aug-17
ALEXANDRIA BRIDGE 082E KKK KAPE-0393-18082017 25-Aug-17 24-Aug-17
SABYA 1731W HLL KAPE-0395-19082017 25-Aug-17 25-Aug-17
VIRGO 002W SSF KAPE-0397-21082017 26-Aug-17 26-Aug-17
WIDE INDIA 1706E KMT KAPE-0400-21082017 28-Aug-17 27-Aug-17
SIMA GENESIS 011W SSF KAPE-0403-23082017 30-Aug-17 28-Aug-17
KEA 004E COS KAPE-0399-21082017 1-Sep-17 1-Sep-17
LIBRA 003W WHL KAPE-0412-28082017 3-Sep-17 2-Sep-17
PIRAEUS 17004E TSL KAPE-0414-29082017 5-Sep-17 3-Sep-17
NORTHERN DEPENDANT 021W WHL KAPE-0413-28082017 5-Sep-17 4-Sep-17
KOTA KAYA 159 PIL KAPE-0411-28082017 6-Sep-17 6-Sep-17
WAN HAI 509 040E WHL KAPE-0424-05092017 7-Sep-17 7-Sep-17
FOWAIRET 1732W HLL KAPE-0418-30082017 8-Sep-17 8-Sep-17
HANSA NEUBURG 730 QNLR KAPE-0416-30082017 10-Sep-17 8-Sep-17
VIRGO 003W SSF KAPE-0423-05092017 10-Sep-17 9-Sep-17
CLEMENS SCHULTE 1705E KMT KAPE-0421-30082017 11-Sep-17 10-Sep-17
SIMA GENESIS 012W SSF KAPE-0426-05092017 12-Sep-17 12-Sep-17
KOTA KAMIL 131 PIL KAPE-0431-07092017 13-Sep-17 13-Sep-17
HANSA OFFENBURG 715 QNLR KAPE-0410-28082017 14-Sep-17 13-Sep-17
KOTA LAMBAI 115E PIL KAPE-0432-07092017 14-Sep-17 14-Sep-17
AL FARAHIDI 1733W HLL KAPE-0436-08092017 15-Sep-17 15-Sep-17
LIBRA 004W WHL KAPE-0438-11092017 16-Sep-17 15-Sep-17
KMTC MUMBAI 1706E KMT KAPE-0435-08092017 17-Sep-17 17-Sep-17
NORTHERN DEPENDANT 022W WHL KAPE-0439-11092017 18-Sep-17
KOTA KARIM 140 PIL KAPE-0443-14092017 20-Sep-17
HANSA NEUBURG 731 WHL KAPE-0445-15092017 20-Sep-17
BODO SCHULTE 706E COS KAPE-0441-12092017 21-Sep-17
AL ABDALI 1734W HLL KAPE-0453-18092017 22-Sep-17
VIRGO 004W SSF 23-Sep-17
COSCO NEW YORK 047E COS 24-Sep-17
SIMA GENESIS 013W SSF 25-Sep-17
HANSA OFFENBURG 716 QNLR 27-Sep-17
NORTHERN PRIORITY 019E COS 28-Sep-17
SABYA 1735W HLL 29-Sep-17
LIBRA 005W WHL 30-Sep-17
KMTC DUBAI 1706E KMT 1-Oct-17
NORTHERN DEPENDANT 023W WHL 2-Oct-17
KOTA KAYA 160 PIL 4-Oct-17
ALEXANDRIA BRIDGE 083E KKK 5-Oct-17
VIRGO 005W SSF 7-Oct-17
WIDE INDIA 1707E KMT 8-Oct-17
KOTA KASTURI 85 PIL 11-Oct-17
KEA 005E COS 12-Oct-17
PIRAEUS 17005E TSL 15-Oct-17
WAN HAI 509 041E WHL 19-Oct-17
CLEMENS SCHULTE 1706E KMT 22-Oct-17
KOTA LAMBAI 116E PIL 26-Oct-17
KMTC MUMBAI 1707E KMT 29-Oct-17
BODO SCHULTE 707E COS 2-Nov-17
COSCO NEW YORK 048E COS 5-Nov-17
NORTHERN PRIORITY 020E COS 9-Nov-17
GENERAL VESSEL 0 AAL 1-Dec-17
DREDGER 1 A1648L 31-Dec-17